LIVE IN BLUE NOTE

 1. Ty si mi súdená
 2. Nostalgická láska
 3. Raňajky s blízkou osobou
 4. Tíško a kradmo
 5. Mám túžbu
 6. Sťahovaví vtáci
 7. Romantika
 8. Kúsoček páperia
 9. Balada o štyroch koňoch
 10. Prosperita
 11. Maturantky
 12. Páni v najlepších rokoch
 13. P.S. I Love You
 14. I Wanna Be Your Man