NASPÄŤ NA STROMY

 1. Trombone Blues
 2. Balada o štyroch koňoch
 3. Caracas
 4. Mlčanlivý spoločník
 5. The House Of The Rising Sun
 6. Kopec
 7. No tak to vidíš
 8. Podnájomník starch
 9. Song
 10. Finally Rainin’
 11. Málo
 12. Pieseň do zásoby

NASPÄŤ NA STROMY

Artist : Peter Lipa