ČIERNY PETER

 1. Prosperita
 2. Dobré skutky
 3. Get On Board
 4. People
 5. Dala mi (hrudným košom)
 6. Maturantky
 7. Vygumujem staré lásky
 8. Cesta domov
 9. Tichá domácnosť
 10. Spinetové blues
 11. Ráno
 12. Celkom obyčajný večer
 13. Predstavy
 14. Nikdy nesmieš stratiť dych

ČIERNY PETER

Autor : Peter Lipa