Peter Lipa a T+R Band

 1. Podobnosť čisto náhodná
 2. Pieseň o ničom
 3. Jún
 4. That’s A Plenty
 5. Slnečné kúpele na brehu rieky
 6. Valutový cudzinec
 7. Porucha je v mojom prijímači
 8. Margie
 9. Pohrebák
 10. Mám taký plan
 11. La Habanera
 12. One Note Samba

Peter Lipa a T+R Band

Autor : Peter Lipa