NASPÄŤ NA STROMY

 1. Trombone Blues
 2. Balada o štyroch koňoch
 3. Naspäť na stromy
 4. Caracas
 5. Mlčanlivý spoločník
 6. The House Of The Rising Sun
 7. Kopec
 8. No tak to vidíš
 9. Podnájomník starch
 10. Song
 11. Finally Rainin’
 12. Málo
 13. Pieseň do zásoby

NASPÄŤ NA STROMY

Autor : Peter Lipa