NEÚPROSNÉ RÁNO

 1. Môj svet
 2. Pieseň o jednej piesni
 3. Starý dážď
 4. Ja chcem byť dnes iba tvoj
 5. Samba na jednom tóne
 6. Kamarátka Samota
 7. Čierny deň
 8. Album
 9. Nočný vlak
 10. Deň po láske
 11. Neúprosné ráno
 12. Tento týždeň nemám čas
 13. Na seba sa hrám
 14. Strom šiel domov
 15. Moanin´

NEÚPROSNÉ RÁNO

Autor : Peter Lipa